×

ભુજ વિષે

ભુજીયા ટેકરીની તળેટીમાં વસેલું ભુજ કચ્છનું સૌથી મોટું શહેર છે. પ્રાચીન કીલ્લાની વચ્ચે વસેલું (જે જાન્યુવારી ૨૬, ૨૦૦૧ના ધરતીકંપ માં નુકશાન પામેલ છે) જુનું ભુજ ઐતિહાસીક મહત્વ ધરાવે છે. અત્યંત સુંદર કોતરણી ધરાવતા મહેલો, મંદીરો અને પાંચ ગઢનાં નાકાં તેના ઇતિહાસની યાદ અપાવે છે. અદ્યતન ભુજ, જિલ્લા નું વહીવટી મથક તથા ભારતની પશ્ચીમ ભાગનું સંરક્ષણ કેન્દ્ર પણ છે.

Read More
એસ.પી. રાઠોડ

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

ભુજ વિષે

ભુજીયા ટેકરીની તળેટીમાં વસેલું ભુજ કચ્છનું સૌથી મોટું શહેર છે. પ્રાચીન કીલ્લાની વચ્ચે વસેલું (જે જાન્યુવારી ૨૬, ૨૦૦૧ના ધરતીકંપ માં નુકશાન પામેલ છે) જુનું ભુજ ઐતિહાસીક મહત્વ ધરાવે છે. અત્યંત સુંદર કોતરણી ધરાવતા મહેલો, મંદીરો અને પાંચ ગઢનાં નાકાં તેના ઇતિહાસની યાદ અપાવે છે. અદ્યતન ભુજ, જિલ્લા નું વહીવટી મથક તથા ભારતની પશ્ચીમ ભાગનું સંરક્ષણ કેન્દ્ર પણ છે.

Read More
૧૦૬
૨,૦૮,૫૮૪
૧૦૬

Locate on Map

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો