×

નખત્રાણા વિષે

નખત્રાણા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના કચ્છ જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. નખત્રાણા આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. નખત્રાણા તાલુકામા મુખ્ય ધધો કોલશો તથા ખેતી નો છે નખત્રાણા તાલુકા મા વધારે વસ્તી જાડેજા બાપુ ની છે. નખત્રાણાતાલુકા મા નખત્રાણા ની બાજુ મા મન્જલ્ ગામ આવેલુ છે તે ગામ મા આશપુરા મા નુ સ્થાનક આવેલુ છે ગામ ના તથા બાહાર ના દર્શને આવેછે.તેમને હિન્દુતથા તથા ૧૫૦ થી પણ વધારે જ્ઞાતિ આ સંતને માને છે અને દર્શને આવે છે આ ગામ માસંપ પન વધારે છે તેમજ વીથોણ થી સાત કિલોમીટર ના અન્તરે થરાવડા થી ભડલી ના રસ્તા ઉપર ગરીબનાથ દાદા નુ પોરાણીક મદિર આવેલ છે.આ તાલુકામાં નેત્રા ગામ પણ વસેલ છે જેમાં કડાવા પાટીદારોની વસ્તી વધારે પ્રમાણે છે. આ ગામમાં જોગરા માતા નું ડુંગર ઉપર મંદિર આવેલ છે જે માતાના મઢ વાળા આશાપુરા માં ની બહેન છે.

Read More
વી.પી. જોશી

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

નખત્રાણા વિષે

નખત્રાણા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના કચ્છ જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. નખત્રાણા આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. નખત્રાણા તાલુકામા મુખ્ય ધધો કોલશો તથા ખેતી નો છે નખત્રાણા તાલુકા મા વધારે વસ્તી જાડેજા બાપુ ની છે. નખત્રાણાતાલુકા મા નખત્રાણા ની બાજુ મા મન્જલ્ ગામ આવેલુ છે તે ગામ મા આશપુરા મા નુ સ્થાનક આવેલુ છે ગામ ના તથા બાહાર ના દર્શને આવેછે.તેમને હિન્દુતથા તથા ૧૫૦ થી પણ વધારે જ્ઞાતિ આ સંતને માને છે અને દર્શને આવે છે આ ગામ માસંપ પન વધારે છે તેમજ વીથોણ થી સાત કિલોમીટર ના અન્તરે થરાવડા થી ભડલી ના રસ્તા ઉપર ગરીબનાથ દાદા નુ પોરાણીક મદિર આવેલ છે.આ તાલુકામાં નેત્રા ગામ પણ વસેલ છે જેમાં કડાવા પાટીદારોની વસ્તી વધારે પ્રમાણે છે. આ ગામમાં જોગરા માતા નું ડુંગર ઉપર મંદિર આવેલ છે જે માતાના મઢ વાળા આશાપુરા માં ની બહેન છે.

Read More
૧૩૨
૧૨૯૨૪૯
૭૭

Locate on Map

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો