×

રાપર વિષે

રાપર તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના કચ્છ જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્થાદન અક્ષાંશ ૨૨.૪૪.૮ ઉત્તર થી અક્ષાંશ ૨૪.૪૧.૩૦ રેખાંશ ૬૮.૭.૨૩ થી ૭૧.૪.૪૫ છે. લખપતમાં ૯૭ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન ૪૦ ટકા છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં શિરાવાંઢમા જાન મઢીયા નદી, ગેડીમાં ફિફવો નદીઓનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો કપાસ, એરંડા, બાજરી, મગ, તલ, જીરૂ, ઇસબગુલ છે. રાપર તાલુકામાં મુખ્યત્વે ચાઇના કલે માટી, કાળો પથ્થરર, લાલ પથ્થમર ખનીજો મળી આવે છે.

Read More
K.V. MODHERA

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

રાપર વિષે

રાપર તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના કચ્છ જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્થાદન અક્ષાંશ ૨૨.૪૪.૮ ઉત્તર થી અક્ષાંશ ૨૪.૪૧.૩૦ રેખાંશ ૬૮.૭.૨૩ થી ૭૧.૪.૪૫ છે. લખપતમાં ૯૭ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન ૪૦ ટકા છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં શિરાવાંઢમા જાન મઢીયા નદી, ગેડીમાં ફિફવો નદીઓનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો કપાસ, એરંડા, બાજરી, મગ, તલ, જીરૂ, ઇસબગુલ છે. રાપર તાલુકામાં મુખ્યત્વે ચાઇના કલે માટી, કાળો પથ્થરર, લાલ પથ્થમર ખનીજો મળી આવે છે.

Read More
૯૭
૧,૯૮,૦૦૦
૭૯

Locate on Map

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો