પંચાયત વિભાગ

કચ્છ

જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર..
પોરબંદર જીલ્લા પંચાયતમાં આપનું સ્વાગત છે.
વધારે...
ટેન્ડર્સ
હાલ માં કોઈ ટેન્ડર ઉપસ્થિત નથી.

અરજી માટેનુ માર્ગદર્શન
મને શું મળી શકે સરકાર પાસેથી?
Online Software
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
Vibrant Gujarat 2015 - The Global Business Hub
જીલ્લો પસંદ કરો

જીલ્લા વિષે

કચ્છ પ્રાચીન ભૂમિ છે. જેનો મહત્વનો પ્રાચીન ઇતિહાસ યુગ છે. ભૌગોલિક લાક્ષણિકતાઓ અને કાચબાને મળતા ભુપૃષ્ઠ લક્ષણોને કારણે તેનું નામ કચ્છ પડયું. પ્રાચીન સાહિત્યમાં તેના આ નામનો ઉલ્લેખ છે. મલ્લીનાથીએ અમરકોષ પરના તેના ભાષ્ય સંજીવનીમાં તેની નીચાણમાં આવેલા ભેજવાળા પ્રદેશ કે પડતર જમીન તરીકે વ્યાખા કરી છે...
વધારે...
ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટે (બી. પી. એલ.)બાળકો માટેમહિલાઓ માટે

વિદ્યાર્થીઓ માટે
ખેડૂતો માટે
હું આ તાલુકાનો છું મારે જાણવું છે કે,

તાલુકો પસંદ કરો
કચ્છ જીલ્લો

કચ્છ
તાલુકા૧૦
ગ્રામ પંચાયત૬૧૯
વિસ્તાર૪૫,૬૧૨ ચો.કી.મી.
વસ્તી૧૫,૮૩,૨૨૫
ગ્રામ્‍ય વસ્તી૧૧,૦૮,૨૦૩
ગ્રામ્‍ય પરિવાર૫૯.૭૯%


શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણીશ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી ગુજરાત સરકાર
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
https://www.facebook.com/jkavadiya, Facebook : External link that opens in a new window
https://twitter.com/jkavadiya, Twitter : External link that opens in a new window
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયામાનનીય રાજ્ય મંત્રીશ્રી,
પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ (સ્વતંત્ર હવાલો)
પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયતશ્રીમતી કૌશલ્યાબેન જયંત માધાપરીયા
પ્રમુખ શ્રી,
જીલ્લા પંચાયત
શ્રી આર. જી. ભાલારા (આઇ.એ.એસ.), જીલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રીશ્રી સી.જે.પટેલ (આઈ.એ.એસ) જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
પંચાચતી રાજ
ગ્રામ સભા
મહત્વની યોજનાઓ
મારું ગામ
india.gov.in - The National Portal of India
Ditigal Locker
Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State