marugam-5
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠમારો તાલુકોગાંધીધામ

ગાંધીધામના ગામો

 
  અંતરજળ    ગાલપદર    મીઠી રોહર 
  ભારાપર   ગાંધીધામ   પડાણા 
  ચુડવા    કીડાણા    શિણાય
 
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 632301