મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

કચ્છ જિલ્લાનો વાર્ષિક સરેરાશ વરસાદ ૩૪૬ મી.મી છે. વરસાદવાળા દિવસોની સંખ્યા ર૦ થી રપ જેટલી રહે છે.
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 565296